Realita di dunia ini adalah manusia merasakan apa yang dinamakan penderitaan. Penderitaan adalah hal yang manusia alami ketika hidup di dunia ini. Ajaran Budhis mengajarkan bahwa hidup manusia ada di dalam penderitaan yaitu lahir, sakit, tua, mati. Hidup manusia ketika lahir sudah merasakan sakit dan menangis. Kemudian sakit penyakit membuat manusia menderita. Pada satu saat orang juga akan mengalami ketuaan dimana badan akhirnya menjadi lemah dan pada akhirnya terakhir yang paling tragis adalah kematian. Alkitab mengajarkan bahwa hidup manusia ini ada di dalam kesia-siaan. Di jaman modern dimana tekanan hidup semakin besar manusia makin merasakan susahnya hidup ini. Tuntutan pendidikan demikian tinggi. Kesulitan ekonomi melanda dunia ini. Untuk hidup saja orang sudah merasa sulit. Banyak manusia yang berteriak di dalam kesulitan ini. Banyak manusia yang tertekan, stress dan depresi.

 

Dalam realita hidup yang menderita ini manusia mengimpi-impikan adanya suatu kebahagian. Banyak orang yang hidupnya mencari bahagia. Ada orang yang memikirkan bahwa bahagia akan didapatkan bila ia mempunyai harta yang banyak. Tetapi kenyataan di dalam hidup adalah ketika banyak harta justru banyak kuatir dan juga manusia yang tidak pernah puas tidak merasakan bahagia. Ada orang yang berpikir bahwa bahagia adalah ketika ia mempunyai teman yang banyak. Tetapi kenyataan di dalam hidup adalah banyak orang yang mempunyai teman banyak, kehidupan sosial yang luas tetapi merasa kesepian di dalam hidupnya. Masih banyak target yang manusia ingin raih supaya hidup itu bahagia. Ada yang dengan mencari kebahagian dalam status sosial, kedudukan dan pangkat, pasangan hidup, pengalaman hidup, kepandaian, bijaksana. Tetapi akhirnya semua ini tidak membawa manusia bahagia.

Lalu bahagia sejati itu apa ?
Bahagia sejati itu hanya ada di dalam Tuhan dan di dalam FirmanNya.
Berikut ini akan diberikan list mengenai arti bahagia dari Firman Tuhan. Bahagia di dalam Firman Tuhan dapat diartikan juga diberkati ( blessed ).

Psalm 1:1-3 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, 2 tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3 Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil.

Psalm 2:12 Berbahagialah semua orang yang berlindung pada-Nya!

Psalm 32:1-2 Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi! 2 Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan TUHAN, dan yang tidak berjiwa penipu!

Psalm 33:12 12 Berbahagialah bangsa, yang Allahnya ialah TUHAN, suku bangsa yang dipilih-Nya menjadi milik-Nya sendiri!

Psalm 34:8 8 (34-9) Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya TUHAN itu! Berbahagialah orang yang berlindung pada-Nya!

Psalm 40:4 4 (40-5) Berbahagialah orang, yang menaruh kepercayaannya pada TUHAN, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan!

Psalm 41:1-3 (41-2) Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah! TUHAN akan meluputkan dia pada waktu celaka. 2 (41-3) TUHAN akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi; Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya! 3 (41-4) TUHAN membantu dia di ranjangnya waktu sakit; di tempat tidurnya Kaupulihkannya sama sekali dari sakitnya.

Psalm 65:4 4 (65-5) Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu! Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus.

Psalm 84:4-7 4 (84-5) Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Sela 5 (84-6) Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah! 6 (84-7) Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air; bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. 7 (84-8) Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion.

Psalm 84:12 12 (84-13) Ya TUHAN semesta alam, Berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu!

Psalm 89:15-17 15 (89-16) Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya TUHAN, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu; 16 (89-17) karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. 17 (89-18) Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami mening

Psalm 94:12-13 12 Berbahagialah orang yang Kauhajar, ya TUHAN, dan yang Kauajari dari Taurat-Mu, 13 untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lobang untuk orang fasik.

Psalm 106:3 3 Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu!

Psalm 112:1-9 Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan TUHAN, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. 2 Anak cucunya akan perkasa di bumi; angkatan orang benar akan diberkati. 3 Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. 4 Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar; pengasih dan penyayang orang yang adil. 5 Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. 6 Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya; orang benar itu akan diingat selama-lamanya. 7 Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap, penuh kepercayaan kepada TUHAN. 8 Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. 9 Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin; kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan.

Psalm 119:1-3 Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat TUHAN. 2 Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya, yang mencari Dia dengan segenap hati, 3 yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan-Nya.

Psalm 128:1-6 Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan TUHAN, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya! 2 Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu! 3 Isterimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu; anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu! 4 Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan TUHAN. 5 Kiranya TUHAN memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, 6 dan melihat anak-anak dari anak-anakmu! Damai sejahtera atas Israel!

Psalm 144:15 Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah TUHAN!

Psalm 146:5-10 Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada TUHAN, Allahnya: 6 Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya; yang tetap setia untuk selama-lamanya, 7 yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. TUHAN membebaskan orang-orang yang terkurung, 8 TUHAN membuka mata orang-orang buta, TUHAN menegakkan orang yang tertunduk, TUHAN mengasihi orang-orang benar. 9 TUHAN menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkan-Nya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkan-Nya. 10 TUHAN itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun! Haleluya!

Proverbs 3:13-18 Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, 14 karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. 15 Ia lebih berharga dari pada permata; apapun yang kauinginkan, tidak dapat menyamainya. 16 Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 17 Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. 18 Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia.

Proverbs 8:32-36 Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. 33 Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak; janganlah mengabaikannya. 34 Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. 35 Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan TUHAN berkenan akan dia. 36 Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya; semua orang yang membenci aku, mencintai maut."

Proverbs 14:21 Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi Berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita.

Proverbs 16:20 20 Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan Berbahagialah orang yang percaya kepada TUHAN.

Proverbs 20:7 7 Orang benar yang bersih kelakuannya Berbahagialah keturunannya.

Proverbs 28:14 14 Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan TUHAN, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka.

Proverbs 29:18 18 Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum.

Isaiah 30:18 Sebab itu TUHAN menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu; sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab TUHAN adalah Allah yang adil; Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia!

Matthew 5:3 3 "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.

Matthew 5:4 4 Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur.

Matthew 5:5 5 Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.

Matthew 5:6 6 Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.

Matthew 5:7 7 Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.

Matthew 5:8 8 Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.

Matthew 5:9 9 Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.

Matthew 5:10-12 10 Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga. 11 Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12 Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Matthew 11:6 6 Dan Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku."

Matthew 24:46-47 46 Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. 47 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya.

Luke 6:20 "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya Kerajaan Allah.

Luke 6:21 Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa.

Luke 6:22-23 Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. 23 Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya, upahmu besar di sorga; karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi.

Luke 14:15 "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam Kerajaan Allah."

James 1:12 12 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia.

1 Peter 4:14 14 Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu.

Revelation 1:3 3 Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.

We have 22 guests and no members online